Výhody systému školení ZaŠkol

  • Systém přináší prokazatelnou úsporu času a nákladů v oblasti školení zaměstnanců.
  • Systém je organizován a řízen ve spolupráci s odpovědnou osobou na straně zaměstnavatele (HR manager) a dodavatelem, včetně osob odborně způsobilých.
  • Odpovědná osoba má neustálý přehled o školení jednotlivých zaměstnanců a výsledků jejich závěrečných testů.
  • Trvalý přístup ke všem informacím a výsledkům v čase 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.
  • Pro každé školení je samozřejmostí zabezpečení vždy aktuálního obsahu dle změn v legislativě.
  • Obsah školení je garantován zkušenými garanty – osobami odborně způsobilými dle zákona s patřičným oprávněním v daném oboru.
  • Názorná a zábavná forma školení, texty jsou doplněny grafickými prvky a schématy, studijní materiály je možno stáhnout a archivovat.

Konkurenční výhody systému ZaŠkol

Aplikace ZaŠkol je jednoduchý, ale přesto komplexní (výuka, testy, doklad o absolvování) systém školení zaměstnanců. Oproti jiným systémům nabízíme tyto výhody:

  • Poskytujeme individuální péči a pomoc při organizování školení pro každého zákazníka.
  • Možnost individuálních úprav obsahu školení a testů s přihlédnutím k vnitropodnikovým směrnicím.
  • Pomoc zaměstnavateli se zajištěním služby „vyvinění se ze své odpovědnosti za úraz zaměstnance.“
  • Doklad o absolvování školení, který od nás jako zaměstnavatel obdržíte, je vždy originál zkontrolovaný a podepsaný garantem kurzu - osobou odborně způsobilou.
  • Systém ZaŠkol za vás hlídá ukončení platnosti školení. Vždy budete v předstihu informováni, kdo a kdy se má opakovaně proškolit.

Co Vám systém ZaŠkol přinese?

Zaměstnavateli:

  • Snížení nákladů spojených se školením, zkrácení nepřítomnosti pracovníků na pracovišti.
  • Případné průběžné doškolování a testování.
  • Přehled o výsledcích a platnosti školení jednotlivých zaměstnanců.
  • Garantovaný obsah školení dle legislativy, v případě jejich změn rychlé aktualizování obsahu školení.
  • V případě nástupu nových zaměstnanců možnost okamžitého zaškolení – řeší problematiku fluktuace zaměstnanců.

Zaměstnanci:

  • Můžete si vybrat libovolnou dobu a místo, kdy se budete školit.
  • Obsah školení můžete procházet svým vlastním tempem bez ohledu na ostatní.
  • Můžete se libovolně vracet k zajímavým nebo problematickým částem školení.
  • Máte neustále zabezpečen přístup ke všem materiálům školení – vždy si můžete dohledat potřebnou informaci, kterou potřebujete ujasnit.