V České republice je více než polovina populace držiteli řidičského oprávnění. Z nichž významná část řidičů používá silniční vozidla ve svém zaměstnání a při svých pracovních aktivitách jako řidič tzv. „referent“.

Pro koho?

Školení řidičů referentů je určeno pro všechny zaměstnance. Povinnost absolvovat toto školení mají všichni řidiči (zaměstnanci), kteří řídí motorové vozidlo při pracovní (služební) cestě nebo při výkonu povolání, ať se jedná o „služební automobil“, vozidlo pronajaté nebo soukromé, firmou použité ke služební (pracovní) cestě.

Jak často?

Provádí se při nástupu do zaměstnání. Doporučená frekvence opakování školení je 1x ročně.

Nejběžněji se setkáváme s případy, kdy zaměstnanci řídí osobní vozidla (kategorie M1) nebo malá nákladní vozidla (kategorie N1 tzn. nákladní vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg) případně motocyklů (kategorie L).

Legislativa

Toto školení BOZP řidičů tzv. „referentů“ je zpracováno a připraveno pro řidiče motorových vozidel, kteří mají tuto povinnost dánu ustanovením § 103, odst. 2 a dále v § 349, odst. 1 zákona č. 262/2006., Zákoníku práce.