Systém školení

Aplikace ZaŠkol je jednoduchý, ale přesto komplexní (výuka, testy, doklad o absolvování) systém školení zaměstnanců.

Před zahájením

Pro každého zaměstnance systém vygeneruje jedinečný přístupový kód do aplikace Zaškol – přihlašovací jméno a heslo (jsou platná pro všechna školení, i opakovaná, po celou dobu naší spolupráce). Tyto přihlašovací údaje můžou být zaslány jednotlivě zaměstnancům na jejich e-mail a/nebo souhrnně pro všechny zaměstnance personalistovi na základě objednávky v podobě předávacího protokolu.

Průběh školení

Zaměstnanec se přihlásí do systému Zaškol a může se školit – prochází jednotlivé stránky s výkladem k danému tématu. Ke každému školení jsou připraveny také odborné studijní materiály, které je možné si uložit do PC pro případné další studium. Na závěr každého školení absolvuje zaměstnanec závěrečný test s neomezeným počtem pokusů. V případě neúspěchu lze celý test absolvovat znovu a to tolikrát, než dosáhne požadované úspěšnosti.

Po ukončení

Jakmile ukončí všichni zaměstnanci (případně naplánovaná skupina) dané školení, obdrží personalista opět e-mailem doklad o absolvování všech naplánovaných a úspěšně zakončených školení. Záznamy o provedených školeních potvrzují osoby s nejvyšší odbornou způsobilostí – pro zaměstnavatele je to nejdůležitější výstup, který slouží též jako podklad při kontrolách Inspektorátu bezpečnosti práce nebo Živnostenského úřadu.

Platnost hlídáme za Vás

Dle zadání zaměstnavatele je ke každému školení nastavena délka platnosti jednotlivých školení. Před vypršením platnosti školení je zaměstnavatel o této skutečnosti informován a v případě zájmu může být naplánováno opakované školení.

Další možnosti

Celý systém lze plánovat jak pro jednotlivé skupiny, pracoviště tak i pro jednotlivé nástupy nových zaměstnanců – tzn. dle kalendářních měsíců. Po celou dobu školení má personalista přístup do systému, kde může kontrolovat celý průběh školení jednotlivých zaměstnanců, pomocí statistiky. V té se zaznamenávají přístupy školených, zda studovali, jaké jsou výsledky testů atd.

Technické možnosti systému ZaŠkol

  • Systém ZaŠkol je provozován on-line a funguje jako webová aplikace na internetu (nic se nemusí instalovat do počítače zaměstnanců).
  • Pro školené je potřeba jen počítač, tablet nebo i jen mobil s přístupen k internetu.
  • Práce v systému je velmi jednoduchá a přehledná – systém je možno okamžitě používat.