Školení Nakládání s odpady, včetně odpadů nebezpečných a biologických

Školení naučí zaměstnance jak nakládat s odpady, přičemž je kladen zvláštní důraz na odpady nebezpečné a biologické.

Pro koho?

Školení Nakládání s chemickými látkami je určeno pro všechny zaměstnance, kteří nakládají či jinak manipulují s odpadyy. Je vhodné zejména pro nemocnice a lékařská pracoviště, kde se vyskytují biologické odpady, které s sebou nesou riziko infekce.

Jak často?

Školení se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance. Je doporučeno školení opakovat 1x ročně.

Legislativa

Školení je určeno pro všechny zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.